Schooljaar 2021-2022

 

Let op: per 1 augustus 2021 ging de nieuwe wet met betrekking tot de vrijwillige ouderbijdrage in. Het betreft dan de ‘extra activiteiten’ die de school naast het reguliere programma organiseert. Het kabinet wil dat alle kinderen mee kunnen doen aan de extra activiteiten die georganiseerd worden door school. Ook als ouders daar niet voor kunnen of willen betalen via de vrijwillige ouderbijdrage. Dat betekent dat een leerling niet wordt uitgesloten van deelname aan een activiteit als zijn of haar ouders de bijdrage niet betalen. We benadrukken wel het belang van het betalen van de bijdrage, zodat we leuke en extra activiteiten voor onze leerlingen kunnen blijven organiseren.

 

Leerjaar 1:

€35,- schoolreis

€10,00 borg locker

€10,00 huur locker

€10,00 sportshirt Het Westeraam

€95,00 schoolkamp

Leerjaar2:

€10,00 huur locker

€35,00 schoolreis

€95,00 schoolkamp

Leerjaar 3 en 4:

€10,00 huur locker

€ nog onbekend: binnen-of buitenland reis (afhankelijk van de RIVM corona richtlijnen)

Instromers:

Extra naast overige kosten leerjaar.

€10,00 sportshirt Het Westeraam.

€10,00 borg locker.

 

Informatie vrijwillige ouderbijdrage