Schooljaar 2023-2024


Wij vinden het belangrijk om onze leerlingen buiten de lessen een aantal aanvullende activiteiten aan te bieden. We maken hiermee onze school aantrekkelijker als gemeenschap en het maakt het leren leuker. Concreet kunt u denken aan introductie-activiteiten bij de start van het schooljaar, klassenactiviteiten of excursies bij een schoolvak. Voor deze activiteiten rekenen we geen extra kosten.

Voor de schoolreisjes, een kamp of een schoolfeest vragen we een vrijwillige bijdrage van u als ouder/verzorger. Het betalen van de vrijwillige ouderbijdrage is niet verplicht en als u niet betaalt mag uw kind ook gewoon aan de activiteiten deelnemen. Dit is in de wet vastgelegd en erop gericht alle kinderen te kunnen laten deelnemen. Wij krijgen van het ministerie van Onderwijs geen extra geld om deze activiteiten te betalen. Daarom doen we een vriendelijk verzoek de ouderbijdrage, indien mogelijk, te voldoen. We houden de vrijwillige ouderbijdrage zo laag mogelijk zodat we de activiteiten zoveel mogelijk door kunnen laten gaan. Dit jaar bepalen we op basis van de ouderbijdrage of we de activiteiten door kunnen laten gaan.
 

Locker

In leerjaar 1 en als instromer betaalt u borg voor een locker, geen huur dus. Als uw kind onze school verlaat, krijgt u deze weer terug na het inleveren van de sleutels.
 

Facturering

U ontvangt digitaal via Schoolloket een verzoek voor het voldoen van de vrijwillige ouderbijdrage voor de opleiding van uw kind voor schooljaar 2023-2024. Als een activiteit (onverwacht) niet doorgaat, storten we betaalde bedragen terug.
 

Verantwoording

Jaarlijks verantwoordt de school de vrijwillige ouderbijdrage naar de oudergeleding van de medezeggenschapsraad.

 

Tegemoetkoming studiekosten

In sommige gezinssituaties kunnen de kosten een (te) zware wissel trekken op het gezinsbudget.

Onder bepaalde voorwaarden kunnen ouders/verzorgers verlichting krijgen van de financiële lasten die studerende kinderen met zich meebrengen:

 

  • Voor ouders van leerlingen in het regulier voortgezet onderwijs is er een tegemoetkoming in de studiekosten. Deze is ondergebracht bij het kind gebonden budget van de Belastingdienst. U krijgt hierover bericht van de Belastingdienst. Heeft u vragen over het kind gebonden budget? Kijk dan op www.toeslagen.nl of op www.leergeld.nl/ouderinfo.

 

  • In sommige gevallen kan het goed zijn om te overleggen met Stichting Leergeld. Deze stichting richt zich op het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen, door deze kinderen weer mee te laten doen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten.

 

  • Leerlingen uit Arnhem, Duiven, Renkum, Rheden, Rozendaal en Westervoort die in het bezit zijn van een Gelrepas ontvangen van de gemeente een extra tegoed op hun pas voor het aanschaffen van schoolspullen. 

 

De ouderbijdrage per leerjaar vind u hieronder:

 

Leerjaar 1:

€ 80.- Brugklaskamp

€ 20.- Borg locker

€ 40.- Schoolreis

€ 12.50 Kerstgala

 

Leerjaar 2, 3 en 4

€ 40.- Schoolreis

€ 12.50 Kerstgala

 

Zij-instromers (naast overige kosten)

€ 20.- Borg locker

 

Alle leerjaren

Leerlingen krijgen een gymshirt van school dat zij tijdens de gymles dragen. Is een shirt kwijtgeraakt dan kost een nieuw shirt € 5.-

 

Informatie vrijwillige ouderbijdrage