Ouderplatform

Een van de belangrijkste pijlers van het onderwijs van Het Westeraam is de samenwerking met de ouder(s)/verzorger(s) van onze leerlingen. Samen kijken naar de dagelijkse gang van zaken en meedenken over de ontwikkelingen van Het Westeraam is de functie van het ‘ouderplatform’.

Zo’n veertig ouders hebben tot nu toe actief aan dit platform deelgenomen. Hiermee is er een constructieve manier gevonden om ervaringen met elkaar uit te wisselen, waarbij de insteek altijd is: vanuit een constructieve samenwerking komen tot verbeteringen.

Onderwerpen die de afgelopen jaren aan bod zijn gekomen, zijn zaken die direct of indirect betrekking hebben op de leerlingen: de ontwikkelingen van Het Westeraam, schooltijden, veiligheid; zowel op school als op de weg naar school, internet en communicatie naar ouders, ouderparticipatie en het organiseren van thema-avonden.

Vanuit de school zijn er bij de bijeenkomsten altijd leden van de schoolleiding. Andere medewerkers van de school kunnen uitgenodigd worden om een bepaalde zaak die ter sprake komt toe te lichten. Het ouderplatform heeft ervoor gekozen om op beknopte wijze verslag te doen van de bijeenkomsten.

Graag willen wij u als ouder vragen te overwegen zitting te nemen in het ouderplatform vmbo-mbo. Roulerend op de verschillende werkdagen per week (met uitzondering van de vrijdag) komt het platform vijf keer per jaar bij elkaar van 19.30 tot ca. 21.00 uur in de personeelskamer van Het Westeraam.

Wij hopen op een uitbreiding van het aantal ouders die hieraan willen meedoen. Als u interesse heeft, graag contact opnemen met mevrouw L. Söser, managementassistente.

E-mail: l.soser@hetwesteraam.nl of per telefoon: 0481-36 29 30.

Wij zien uw reactie graag tegemoet!