Leerlingraad

We betrekken leerlingen, jou dus, graag bij onze school. We vinden het leuk als je wil meedenken, ideeën wil opperen en samen met het team wil praten over de gang van zaken. Zie je dit zitten? Dan kun je je aanmelden bij de Leerlingenraad. Deze bestaat uit leerlingen uit alle jaren. Zo leer je veel van elkaar.

Wat doet de Leerlingenraad?

De leerlingen in deze raad zitten, hebben ondersteuning gehad van het LAKS. Dat is het landelijk leerling aktie comité. Het LAKS heeft de leerlingen handvatten gegeven hoe zij kunnen vergaderen en ideeën kunnen delen.

De leerlingen hebben regelmatig een overleg. Tijdens dit overleg praten de leerlingen over allerlei dingen die binnen de school spelen. Om te zorgen dat dit gesprek goed verloopt, krijgen de leerlingen hulp van een docent.

Leerlingenlunches

De Leerlingenraad heeft ook leerlingenlunches. Er wordt dan geluncht met de Leerlingenraad, docenten en medeleerlingen. Dus, ben jij benieuwd naar deze Leerlingenraad en wil je meepraten over dingen die binnen school gebeuren? Ga dan een keer naar een van deze lunches en praat mee.

Aanmelden

Mail: s.bagci@hetwesteraam.nl 

Leerlingenstatuut

In het leerlingenstatuut staan alle rechten en plichten van leerlingen.

leerlingenstatuut