Op Het Westeraam bieden we ook de Schakelbasis aan. Dit is een bijzondere variant van de basisberoepsgerichte leerweg.

De Schakelbasis klas biedt de leerstof van de VMBO-basis aan op een praktische manier, ‘afgekeken’ van het Praktijkonderwijs. Sinds vorig schooljaar (17-18) loopt er een pilot en doen we ervaring op met deze onderwijsvorm.

De Schakelbasis klas is bedoeld voor leerlingen met

* een basisschooladvies ‘VMBO-basis’

* Met Pro-kenmerken (leerachterstanden en/of IQ op Pro-niveau)

Tijdens de Schakelbasis-periode (leerjaar 1 en 2) wordt nauwkeurig en in samenwerking met ouders gekeken of de leerling in staat zal zijn een VMBO-diploma te gaan halen. Indien nodig kan de leerling doorstromen naar het Praktijkonderwijs.

Voor meer informatie:

Mw, Conny Haukes , afdelingsleider