Decanaat

Als leerling maak je veel keuzes. Je kiest een profiel, een examenpakket en een vervolgopleiding. Bij het maken van die keuzes kan de mentor je helpen om te bekijken wat voor jou de beste keus is. De decaan kan daarbij extra ondersteuning bieden

In het tweede leerjaar start de keuzebegeleiding met Loopbaanoriëntatie en –Begeleiding (LOB). Je kiest daarna een profiel en de vakken die daarbij passen. De decaan maakt duidelijk welke vakken nodig zijn voor bepaalde vervolgopleidingen en/of beroepen.

Na het behalen van je VMBO-diploma, zul je in veel gevallen een vervolgopleiding op het MBO gaan volgen. De decaan weet veel informatiemateriaal zoals folders en websites over vervolgopleidingen en beroepen te vinden. Ook weet hij wanneer er open dagen en markten zijn. Je kunt altijd een afspraak maken met de decaan om in alle rust te praten over de keuze die je gaat maken.

Ook ouders kunnen natuurlijk altijd bij de decaan terecht voor hulp en advies. Zo zijn er op school speciale voorlichtingsavonden voor ouders over studiekeuze en beroep.

Zie ook: inschrijven op het MBO

Evelien Helmers

Decaan leerjaar 1 en 2

e.helmers@hetwesteraam.nl

Tileman Verkerk

Decaan leerjaar 3 en 4

t.verkerk@hetwesteraam.nl