Examenprogramma

De laatste twee jaren staan in het teken van het eindexamen. Dat betekent dat alle toetsen die je maakt meetellen voor je eindexamen. Je tentamens zijn geen gewone toetsen meer, maar schoolexamens die zijn opgenomen in het PTA: Programma van Toetsing en Afsluiting.

Rooster herkansing centraal eindexamen

Klik hier voor het rooster van BB en KB.

Klik hier voor het rooster van GL.

Het examen

Het examen bestaat uit twee delen:
1. Het schoolexamen. Dit zijn alle toetsen die je in het derde en het vierde leerjaar maakt. In het PTA is vastgelegd wat er van jou wordt verwacht.
2. Het centraal examen. Dit is het landelijke examen dat je aan het einde van het vierde leerjaar in mei gaat maken.

Rekentoets

Alle leerlingen in leerjaar 3 en 4 op Het Westeraam krijgen te maken met verplichte rekentoetsen. Deze rekentoetsen kunnen op verschillende niveaus worden gemaakt en afgerond.  Wij willen zorgen dat alle leerlingen aan het eind van klas 4 het maximale, voor hen haalbare niveau, hebben gehaald. 

Voor aanvullende informatie over de niveaus van de rekentoetsen en ons rekenbeleid, willen we je graag verwijzen naar het PTA op deze website.  

Belangrijke data

Zie agenda

Belangrijke en handige websites

www.examenblad.nl  officiële website met betrekking tot het examenreglement.
www.examenflow.nl website waar je gratis examens kunt oefenen voor vmbo-GT
www.mijneindexamen.nl alle informatie over je centraal examen op één plek!
www.schooltv.nl Filmpjes over economie, aardrijkskunde, geschiedenis, biologie
www.laks.nl organisatie voor en door scholieren
www.examenklacht.nl hier kan je je klachten over een examen kwijt|
www.scholieren.com examensite van de website scholieren.com
www.steunpunttaalenrekenenvo.nl website van Steunpunt voor taal en rekenen
https://oefenen.facet.onl Hier kan je de digitale examens oefenen
Examensite Hier kan je examens oefenen en kunnen docenten je volgen. Zorg dat je ingelogd bent in Magister voordat je inlogt op deze site.

Overzicht hulpmiddelen
Overzicht hulpmiddelen kandidaten met een beperking

Examensecretaris

Als je vragen hebt over het examen kun je terecht bij meneer Van Zutphen, dat is onze examensecretaris. Je kunt ook een mail sturen naar: g.vanzutphen@hetwesteraam.nl.

Examendocumenten

De PTA’s zijn verdeeld per cohort en per leerweg. Ben je een vierdejaars? Dan heb je het PTA nodig waarbij staat cohort 2021-2023. Ben je een derdejaars? Dan heb je het PTA nodig waarbij staat cohort 2022-2024.
Het examenreglement, 2022-2023, is voor zowel de derde- als de vierdejaars geldig.