Overgangsnormen

Op deze pagina staan de overgangsnormen voor de verschillende leerjaren en niveaus. Klik in het menu op je eigen leerjaar om de overgangsnormen die voor jou gelden te bekijken.

Het vak mens & wereld (M&W) is een uitzondering, dit vak hanteert onvoldoende (O), voldoende (V) en goed (G) als beoordeling. Dit kan als volgt worden omgerekend: O = 4, V = 6, G = 8.