Overgangsnormen

Leerjaar 1 BBL

Leerlingen in 1 BBL worden bevorderd naar leerjaar 2 in dezelfde leerweg als zij voor alle vakken geen cijfers (afgerond) lager dan een 6 hebben, met uitzondering van één 4 of twee maal een 5. Bij meer onvoldoendes moet aan alle vier volgende voorwaarden worden voldaan:

 1. het gemiddelde van de afgeronde cijfers van alle vakken moet minimaal 6,0 zijn; èn in totaal niet meer dan drie onvoldoendes; èn
 2. in de vakken Ne, En, wi, bi en m&m mogen niet meer dan twee onvoldoendes voorkomen, waarbij de som van de laagste twee cijfers (afgerond) minimaal 9 moet zijn; èn in de vakken Ne, En en wi mag maximaal één onvoldoende voorkomen niet lager dan 5.

Leerlingen die niet aan deze eisen voldoen, doubleren.

Leerlingen worden besproken om bevorderd te worden naar een hogere leerweg (kb) indien aan onderstaande twee criteria is voldaan:

 1. het gemiddelde van de afgeronde cijfers van alle vakken moet minimaal een 7,5 zijn;
 2. het gemiddelde van de afgeronde cijfers voor de vakken Ne, En, wi, bi en m & m moet minimaal 8,0 zijn.

In bijzondere omstandigheden kan door de rapportvergadering (op basis van een beslissing van de afdelingsleider) afgeweken worden van deze overgangsnormen.

De afdelingsleider neemt de definitieve beslissing.

Leerjaar 1 KBL

Leerlingen in de kb-leerweg worden bevorderd naar leerjaar 2 in dezelfde leerweg als zij voor alle vakken geen cijfers (afgerond) lager dan een 6 hebben, met uitzondering van één 4 of twee maal een 5. Bij meer onvoldoendes moet aan alle vier volgende voorwaarden worden voldaan:

 1. het gemiddelde van de afgeronde cijfers van alle vakken moet minimaal 6,0 zijn; èn
 2. in totaal niet meer dan drie onvoldoendes; èn
 3. in de vakken Ne, En, wi, bi en m & m mogen niet meer dan twee onvoldoendes voorkomen,waarbij de som van de laagste twee cijfers (afgerond) minimaal 9 moet zijn; èn
 4. in de vakken Ne, En en wi mag maximaal één onvoldoende voorkomen niet lager dan 5.

Indien leerlingen niet aan deze eisen voldoen beslist de rapportvergadering of leerlingen doubleren of geplaatst worden in een lagere leerweg (bb).

De afdelingsleider neemt de definitieve beslissing.

Leerlingen worden besproken om bevorderd te worden naar een hogere leerweg (GL)

indien aan onderstaande twee criteria is voldaan:

 1. het gemiddelde van de afgeronde cijfers van alle vakken moet minimaal een 7.5 zijn;
 2. het gemiddelde van de afgeronde cijfers voor de vakken Ne, En, wi, bi en m & m moet minimaal 8,0 zijn.

In bijzondere omstandigheden kan door de rapportvergadering (op basis van een beslissing van de afdelingsleider) afgeweken worden van de overgangsnormen.

De afdelingsleider neemt de definitieve beslissing.

Leerjaar 1 KGL

Voor de leerlingen uit leerjaar 1 KGL gelden de overgangsnormen van leerjaar 1 KBL voor de kader-leerlingen en de overgangsnormen van leerjaar 1 GL voor de gemengde leerweg-leerlingen.

Leerjaar 1 GL

Leerlingen in de gemengde leerweg worden bevorderd naar leerjaar 2 in dezelfde leerweg als zij voor alle vakken geen cijfers (afgerond) lager dan een 6 hebben, met uitzondering van één 4 of twee maal een 5. Bij meer onvoldoendes moet aan alle vier volgende voorwaarden worden voldaan:

 1. het gemiddelde van de afgeronde cijfers van alle vakken moet minimaal 6,0 zijn;

èn

 1. in totaal niet meer dan drie onvoldoendes; èn
 2. in de vakken Ne, En, wi, bi en m & m mogen niet meer dan twee onvoldoendes voorkomen, waarbij de som van de laagste twee cijfers (afgerond) minimaal 9 moet zijn; èn
 3. in de vakken Ne, En en wi mag maximaal één onvoldoende voorkomen niet lager dan 5.

Indien leerlingen niet aan deze eisen voldoen beslist de rapportvergadering of leerlingen doubleren of geplaatst worden in een lagere leerweg (kb).

De afdelingsleider neemt de definitieve beslissing.

Leerlingen worden besproken om bevorderd te worden naar een hogere leerweg (TL/mavo) indien aan onderstaande twee criteria is voldaan:

 1. het gemiddelde van de afgeronde cijfers van alle vakken moet minimaal een 7,5 zijn; èn
 2. het gemiddelde van de afgeronde cijfers voor de vakken Ne, En, wi, bi en m & m moet minimaal 8,0 zijn

In bijzondere omstandigheden kan door de rapportvergadering (op basis van een beslissing van de afdelingsleider) afgeweken worden van deze overgangsnormen.

De afdelingsleider neemt de definitieve beslissing.

Leerjaar 2 BBL

Leerlingen in de bb-leerweg worden bevorderd naar leerjaar 3 in dezelfde leerweg als zij voor alle vakken geen cijfers (afgerond) lager dan een 6 hebben, met uitzondering van één 4 of twee maal een 5 èn met een bindend positief advies voor de verplichte vakken in het gekozen profiel .

Tevens moet elke leerling voldoen aan de verplichting om minimaal 16 uur Maatschappelijke Stage te hebben afgerond.

Bij meer onvoldoendes moet (behalve aan het bindend positief advies voor de verplichte vakken in het gekozen profiel èn aan de afronding van de verplichte uren Maatschappelijke Stage) aan de volgende vier voorwaarden worden voldaan:

 1. het gemiddelde van de afgeronde cijfers van alle vakken moet minimaal 6,0 zijn; èn
 2. in totaal niet meer dan drie onvoldoendes; èn
 3. in de vakken Ne, En, Du, wi, bi, m & m en ec mogen niet meer dan twee onvoldoendes voorkomen, waarbij de som van de laagste twee cijfers (afgerond) minimaal 9 moet zijn; èn
 4. in de vakken Ne, En en wi mag maximaal één onvoldoende voorkomen niet lager dan 5.

Leerlingen die niet aan deze eisen voldoen, doubleren.

Leerlingen worden besproken om bevorderd te worden naar een hogere leerweg (kb) indien aan onderstaande twee criteria is voldaan:

 1. het gemiddelde van de afgeronde cijfers van alle vakken moet minimaal 7,5 zijn; èn
 2. het gemiddelde van de afgeronde cijfers voor de vakken Ne, En, Du, wi, bi, m & m en ec moet minimaal 8,0 zijn.

In bijzondere omstandigheden kan door de rapportvergadering (op basis van een beslissing van de afdelingsleider) afgeweken worden van deze overgangsnormen.

De afdelingsleider neemt de definitieve beslissing.

Leerjaar 2 KBL

Leerlingen in de kb-leerweg worden bevorderd naar leerjaar 3 in dezelfde leerweg als zij voor alle vakken geen cijfers (afgerond) lager dan een 6 hebben, met uitzondering van één 4 of twee maal een 5 èn met een bindend positief advies voor de verplichte vakken in het gekozen profiel. Tevens moet elke leerling voldoen aan de verplichting om minimaal 16 uur Maatschappelijke Stage te hebben afgerond.

Bij meer onvoldoendes moet (behalve aan het bindend positief advies voor de verplichte vakken in het gekozen profiel èn aan de afronding van de verplichte uren Maatschappelijke Stage) aan de volgende vier voorwaarden worden voldaan:

 1. het gemiddelde van de afgeronde cijfers van alle vakken moet minimaal 6,0 zijn; èn
 2. in totaal niet meer dan drie onvoldoendes; èn
 3. in de vakken Ne, En, Du, wi, bi, m & m en ec mogen niet meer dan twee onvoldoendes voorkomen, waarbij de som van de laagste twee cijfers (afgerond) minimaal 9 moet zijn; èn
 4. in de vakken Ne, En en wi mag maximaal één onvoldoende voorkomen niet lager dan 5.

Indien leerlingen niet aan deze eisen voldoen beslist de rapportvergadering of leerlingen doubleren of geplaatst worden in een lagere leerweg (bb).

De afdelingsleider neemt de definitieve beslissing.

Leerlingen worden besproken om bevorderd te worden naar een hogere leerweg (theoretische leerwegmavo) indien aan onderstaande twee criteria is voldaan:

 1. het gemiddelde van de afgeronde cijfers van alle vakken moet minimaal 7,5 zijn; èn
 2. het gemiddelde van de afgeronde cijfers voor de vakken Ne, En, Du, wi, bi, m & m en ec moet minimaal 8,0 zijn.

N.B.: indien een leerling, met inachtneming van bovenstaande twee criteria, zou willen doorstromen naar de profielen in 3 mavo, moet er tevens rekening gehouden worden met de volgende punten:

1  Het Westeraam biedt het vak Nask niet aan, waardoor een keuze voor de exacte

profielen in 3 mavo onmogelijk is;

2  Er moet een bindend positief studieadvies van de rapportvergadering worden

afgegeven;

3  Er moet, voor de vakken LO2 en KV2, een bindend positief studieadvies afgegeven

worden door de vakdocent van Het Westeraam.

In bijzondere omstandigheden kan door de rapportvergadering (op basis van een beslissing van de afdelingsleider) afgeweken worden van deze overgangsnormen.

De afdelingsleider neemt de definitieve beslissing.

Leerjaar 2 KGL

Voor de leerlingen uit leerjaar 2 KGL gelden de overgangsnormen van leerjaar 2 KBL voor de kader-leerlingen en de overgangsnormen van leerjaar 2 GL voor de gemengde leerweg-leerlingen.

Leerjaar 2 GL

Leerlingen in de gemengde leerweg worden bevorderd naar leerjaar 3 in dezelfde leerweg als zij voor alle vakken geen cijfers (afgerond) lager dan een 6 hebben, met uitzondering van één 4 of twee maal een 5 èn met een bindend positief advies voor de verplichte vakken in het gekozen profiel. Tevens moet elke leerling voldoen aan de verplichting om minimaal 16 uur Maatschappelijke Stage te hebben afgerond.

Bij meer onvoldoendes moet (behalve aan het bindend positief advies voor de verplichte vakken in het gekozen profiel èn aan de afronding van de verplichte uren Maatschappelijke Stage) aan de volgende vier voorwaarden worden voldaan:

 1. het gemiddelde van de afgeronde cijfers van alle vakken moet minimaal 6,0 zijn; èn
 2. in totaal niet meer dan drie onvoldoendes; èn
 3. in de vakken Ne, En, Du, wi, bi, m & m en ec mogen niet meer dan twee onvoldoendes voorkomen, waarbij de som van de laagste twee cijfers (afgerond) minimaal 9 moet zijn; èn
 4. in de vakken Ne, En en wi mag maximaal één onvoldoende voorkomen niet lager dan 5.

Indien leerlingen niet aan deze eisen voldoen beslist de rapportvergadering of leerlingen doubleren of geplaatst worden in een lagere leerweg (kb).

De afdelingsleider neemt de definitieve beslissing.

Leerlingen worden besproken om bevorderd te worden naar de theoretische leerweg/mavo indien aan onderstaande twee criteria is voldaan:

 1. het gemiddelde van de afgeronde cijfers van alle vakken moet minimaal 7.5 zijn;

èn

 1. het gemiddelde van de afgeronde cijfers voor de vakken Ne, En, Du, wi, bi, m & m en ec moet minimaal 8,0 zijn.

N.B.: indien een leerling, met inachtneming van bovenstaande twee criteria, zou willen doorstromen naar de profielen in 3 mavo, moet er tevens rekening gehouden worden met de volgende punten:

1  Het Westeraam biedt het vak Nask niet aan, waardoor een keuze voor de exacte

profielen in 3 mavo onmogelijk is;

2  Er moet een bindend positief studieadvies van de rapportvergadering worden

afgegeven;

3  Er moet, voor de vakken LO2 en KV2, een bindend positief studieadvies afgegeven

worden door de vakdocent van Het Westeraam.

In bijzondere omstandigheden kan door de rapportvergadering (op basis van een beslissing van de afdelingsleider) afgeweken worden van deze overgangsnormen.

De afdelingsleider neemt de definitieve beslissing.

Leerjaar 3 BBL

Het uitgangspunt is dat de kandidaat een doorlopend traject van onderwijs volgt en dat bij bevordering naar leerjaar 4 een goede kans bestaat op het behalen van een diploma in de betreffende sector en op het betreffende niveau. Dit besluit wordt door de bevorderingsvergadering genomen. Leidend hierbij zijn de overgangsnormen. Het gemiddelde wordt opgebouwd uit alle cijfers die in leerjaar drie zijn behaald. De overgangsnormen zijn:

Bij de overgangsnormering gaan we uit van cijfers tot één cijfer achter de komma.

Bevorderd:

 1. Gemiddeld SE-cijfer 6,0 of hoger en maximaal één SE-cijfer tussen de 4,50 en 5,50.

Bespreken:

 1. Het gemiddeld SE-cijfer is 6,0 of hoger met één cijfer tussen 4,0 en 4,50, of
 2. Het gemiddelde SE-cijfer ligt tussen 5,5 en 6,0, of
 3. Het afgeronde eindcijfer Maatschappijleer-1 is een 5.

Doubleren

 1. Twee of meer SE-cijfers lager dan 5,0, of
 2. Een SE-cijfer lager dan 4,0, of
 3. Gemiddelde SE cijfer lager dan 5,5, of
 4. Het eindcijfer maatschappijleer-1 is een 4 of lager.

Algemene voorwaarden: CKV, LO Beroepspraktijkorïentatie (BPO) moeten volledig en voldoende zijn afgesloten. Voor CKV krijgen leerlingen van de betreffende docent een reglement met daarin onder andere eisen die aan verslagen gesteld worden, wat er gebeurt als een leerling een opdracht niet inlevert of te laat enzovoorts Bij bespreken, of in bijzondere gevallen geeft de lerarenvergadering advies, de afdelingsleider doet de definitieve uitspraak.

Indien de kandidaat niet toelaatbaar is in leerjaar 4 in de betreffende sector en het niveau zijn er de volgende
mogelijkheden:

 1. De kandidaat start opnieuw in leerjaar 3 in dezelfde sector en op hetzelfde niveau.
 2. De kandidaat start opnieuw in leerjaar 3 in een andere sector en op hetzelfde niveau.
 3. Er wordt een verdiepingsopdracht aangeboden die aan bepaalde eisen moet voldoen. Indien dit afgerond is vóór
  de start van het nieuwe schooljaar en het resultaat minimaal voldoende is, wordt de leerling toegelaten in het
  vierde leerjaar.

Leerjaar 3 KBL

Het uitgangspunt is dat de kandidaat een doorlopend traject van onderwijs volgt en dat bij bevordering naar leerjaar 4 een goede kans bestaat op het behalen van een diploma in de betreffende sector en op het betreffende niveau. Dit besluit wordt door de bevorderingsvergadering genomen. Leidend hierbij zijn de overgangsnormen. Het gemiddelde wordt opgebouwd uit alle cijfers die in leerjaar drie zijn behaald.

De overgangsnormen zijn:
Bij de overgangsnormering gaan we uit van cijfers tot één cijfer achter de komma.

Bevorderd:

 1. Gemiddeld SE-cijfer 6,0 of hoger en maximaal één SE-cijfer tussen de 4,50 en 5,50

Bespreken:

 1. Het gemiddeld SE-cijfer is 6,0 of hoger met één cijfer tussen 4,0 en 4,50, of
 2. Het gemiddelde SE-cijfer ligt tussen 5,5 en 6,0, of
 3. Het afgeronde eindcijfer Maatschappijleer-1 is een 5.

Doubleren:

 1. Twee of meer SE-cijfers lager dan 5,0, of
 2. Een SE-cijfer lager dan 4,0, of
 3. Gemiddelde SE cijfer lager dan 5,5, of
 4. Het eindcijfer maatschappijleer-1 is een 4 of lager.

Algemene voorwaarden: CKV, LO, Beroepspraktijkorïentatie (BPO) moeten volledig en voldoende zijn afgesloten. Voor CKV krijgen leerlingen van de betreffende docent een reglement met daarin onder andere eisen die aan verslagen gesteld worden, wat er gebeurt als een leerling een opdracht niet inlevert of te laat is enzovoorts. Bij bespreken, of in bijzondere gevallen geeft de  lerarenvergadering advies, de afdelingsleider doet de definitieve uitspraak

Indien de kandidaat niet toelaatbaar is in leerjaar 4 in de betreffende sector en het niveau zijn er de volgende mogelijkheden:

 1. De kandidaat start opnieuw in leerjaar 3 in dezelfde sector en op hetzelfde niveau.
 2. De kandidaat start opnieuw in leerjaar 3 in dezelfde sector en op een ander niveau.
 3. De kandidaat start opnieuw in leerjaar 3 in een andere sector en op hetzelfde niveau.
 4. De kandidaat start opnieuw in leerjaar 3 in een andere sector en ander niveau.
 5. De kandidaat start in leerjaar 4 op een lager niveau.
 6. Er wordt een verdiepingsopdracht aangeboden die aan bepaalde eisen moet voldoen. Indien dit afgerond is vóór de start van het nieuwe schooljaar en het resultaat minimaal voldoende is, wordt de leerling toegelaten in het vierde leerjaar.