Nieuws

Inleveren boeken leerjaar 1, 2 en 3

Hieronder vind je de schema's waarin staat wanneer je je boeken moet inleveren. Daaronder meer informatie over hoe het gaat met boeken inleveren.

Klas 

Donderdag 15 juli 2021 

 

1BA 

08.30 – 09.00 uur 

 

1BB 

09.00 – 09.30 uur 

 

1BC 

09.30 – 10.00 uur 

 

1KA 

10.00 – 10.30 uur 

 

1KB 

10.30 – 11.00 uur 

 

1KGA 

11.00 – 11.30 uur 

 

1KGB 

11.30 – 12.00 uur 

 

1GA 

12.00 – 12.30 uur 

 

Klas 

Donderdag 15 juli 2021 

 

3BA 

12.30 – 13.00 uur 

3BB 

13.00 – 13.30 uur 

 

3BC 

13.30 – 14.00 uur 

 

3KA 

14.00 – 14.30 uur 

 

3KB 

14.30 – 15.00 uur 

 

3KC 

15.00 – 15.30 uur 

 

3GA 

15.30 – 16.15 uur 

 

 

Klas 

Vrijdag 16 juli 2021 

 

2BA 

08.30 – 09.00 uur 

 

2BB 

09.00 – 09.30 uur 

 

2BC 

09.30 – 10.00 uur 

 

2KA 

10.00 – 10.30 uur 

 

2KB 

10.30 – 11.00 uur 

 

2KC 

11.00 – 11.30 uur 

 

2KGA 

11.30 – 12.00 uur 

 

2GA 

12.00 – 12.30 uur 

 

 

Op welke wijze lever je je boeken in? 

  • Je ontvangt per post als bijlagen de brief van het Leermiddelenfonds en de persoonlijke inleverlijst van de boeken die je moet inleveren. 
  • Je vermeldt in ieder boek dat wordt ingeleverd, je leerlingnummer / klas / schooljaar op de stempel op de eerste pagina van dat boek. 
  • Je dient het boekenpakket (samen met de inleverlijst) ingepakt in een dicht geplakte plastic zak / vuilniszak op school af te geven aan de mentor op de tijd die in onderstaand schema wordt vermeld. Zorg dat je op tijd bent. Niet eerder dan 5 minuten van tevoren aanwezig in verband met de coronamaatregelen. 
  • Je meldt je met het verpakte boekenpakket met daarin de inleverlijst, bij je mentor in de beneden aula. 
  • Zodra je de boeken hebt ingeleverd, verlaat je gelijk weer het gebouw en het schoolplein. 

Ben je te laat met inleveren? 

  • Wil je later alsnog een boek inleveren, dan kan dat alleen bij het Leermiddelenfonds in Zevenaar.  (Bezoekadres: Zevenaar, Zonegge 07-09, lokaal 004-1). 

Wat gebeurt er met de ingeleverde boeken? 

  • Na ontvangst van de boekenpakketten op school, worden deze door ons aangeleverd bij het Leermiddelenfonds in Zevenaar. Daar worden alle boekenpakketten per pakket gecontroleerd op volledigheid en/of schade. Daarom is het ook zo belangrijk dat je je gegevens invult op de stempel in het boek en de inleverlijst weer inlevert bij het boekenpakket. 
  • Bij het ontbreken van een boek en/of schade aan een boek, ontvang je hierover bericht van het Leermiddelenfonds. Niet ingeleverde en/of geheel beschadigde boeken (die niet meer bruikbaar zijn) worden in het Schoolloket gefactureerd aan de ouder(s)/verzorger(s) tegen 70% van de geldende adviesprijs.