Nieuws

Boeken en kluissleutel inleveren 4e jaars

Beste leerling en ouders/verzorgers,

Hierbij ontvangen jullie informatie over het inleveren door de leerlingen van de boeken en de kluissleutel aan het einde van het schooljaar op donderdag 1 juli 2021. (In het eerder afgegeven spoorboekje stond de inleverdatum verkeerd vermeld). In verband met de coronamaatregelen van het RIVM, die wij behoren op te volgen, gaan wij de boeken op de volgende wijze innemen.

Op welke wijze lever je je boeken in?

  • Je ontvangt als bijlagen de brief van het Leermiddelenfonds en de persoonlijke inleverlijst van de boeken die je moet inleveren.
  • Je vermeldt in ieder boek dat wordt ingeleverd, je leerlingnummer / klas / schooljaar op de stempel op de eerste pagina van dat boek.
  • Je dient het boekenpakket (samen met de inleverlijst) ingepakt in een dicht geplakte plastic zak / vuilniszak op school af te geven aan de mentor op de tijd die in onderstaand schema wordt vermeld.
  • Zorg dat je op tijd bent. Niet eerder dan 5 minuten van tevoren aanwezig in verband met de coronamaatregelen.
  • Je meldt je met de boeken en de inleverlijst in de beneden aula bij je mentor.
  • Daarna lever je bij Errol je kluissleutels in.  Zodra je de boeken en de kluissleutels hebt ingeleverd, verlaat je gelijk weer het gebouw en het schoolplein.

Wanneer lever je je boeken en kluissleutels in?

Donderdag 01-07-2021

4BA 09.00 – 10.00 uur Dhr. Verkerk
4BB 10.00 – 11.00 uur Dhr. Bagci
4KA 11.00 – 12.00 uur Dhr. Akat
4KB 13.00 – 14.00 uur Mw. Kloppenburg
4KC 14.00 – 15.00 uur Mw. Verploegen

Ben je te laat met inleveren?

Wil je later alsnog een boek inleveren, dan kan dat alleen bij het Leermiddelenfonds in Zevenaar. (Bezoekadres: Zevenaar, Zonegge 07-09, lokaal 004-1).

Wat gebeurt er met de ingeleverde boeken?

  • Na ontvangst van de boekenpakketten op school, worden deze door ons aangeleverd bij het Leermiddelenfonds in Zevenaar. Daar worden alle boekenpakketten per pakket gecontroleerd op volledigheid en/of schade. Daarom is het ook zo belangrijk dat je je gegevens invult op de stempel in het boek.
  • Bij het ontbreken van een boek en/of schade aan een boek, ontvang je hierover bericht van het Leermiddelenfonds. Niet ingeleverde en/of geheel beschadigde boeken (die niet meer bruikbaar zijn) worden in het Schoolloket gefactureerd aan de ouder(s)/verzorger(s) tegen 70% van de geldende adviesprijs.

 

Heb je nog een herexamen na 1 juli 2021? Kijk dan voor informatie in bijgevoegde brief van het Leermiddelenfonds.

Mocht je nog vragen hebben, dan graag een email sturen naar m.janssen@hetwesteraam.nl

 

Met vriendelijke groet,

J. Broeder, Afdelingsleider bovenbouw