Werkweek 2020

Algemene informatie

Op deze pagina vindt u informatie over de werkweek 2020 voor de leerlingen van leerjaar 3.

Nieuws

Coronavirus en schoolreizen

Beste ouders/verzorgers en leerlingen,

In verband met Corona en de onzekere toekomst die daar bij hoort hebben we als school besloten de werkweek voor de derdejaars leerlingen te verplaatsen naar het vierde leerjaar.

De nieuwe datum is nu 9 november tot en met 13 november 2020.

Door de werkweek te verplaatsen kunnen we tegemoet komen aan de onrust die Corona bij ons allen oproept maar tegelijkertijd hopen we zo toch een werkweek, waar leerlingen zich op verheugd hebben, door te kunnen laten gaan.

Mocht tegen de tijd dat we in het vierde jaar weggaan het toch niet gaan in verband met Corona kunnen we dan alsnog annuleren.

Wij hopen jullie hiermee voor nu voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

Organisatie werkweek

Big Ben

De beroemdste klok ter wereld, de Big Ben, is helaas het zwijgen opgelegd. De komende vier jaar ondergaat de bekende klok in de Elizabeth Tower, een grondige renovatie en wordt er groot onderhoud verricht.

Het onderhoud is noodzakelijk om de wereldberoemde klok ook voor de komende generaties te behouden. Terwijl het grote onderhoud de komende vier jaar zal worden uitgevoerd zal de klok buiten werking moeten worden gesteld tot 2021 om de veiligheid van degenen die in de toren werken te waarborgen.

De grootste klok in de toren, met de bijnaam Big Ben, weegt 13,7 ton en slaat elk uur. Daarnaast zijn er normaliter elke 15 minuten vier kleinere klokken te horen. Ook deze klokken zullen buiten werking worden gesteld voor het noodzakelijke onderhoudswerk. Big Ben heeft de afgelopen 157 jaar het uur met bijna ononderbroken dienst gemarkeerd.

Informatie over visa voor Groot Brittannië

Op dit moment is nog niet duidelijk wat de gevolgen van de Brexit zullen zijn. Zo gauw wij meer informatie hebben dan zullen we dit hier publiceren.

Website informatie over visum

In de tekst staat dat leerlingen van buiten de EU geen visum nodig hebben als ze met een schoolreis meegaan en de school een leerling lijst meeneemt. Echter dit biedt geen garanties tot toelating hebben wij ervaren. Vandaar dus dat een visum noodzakelijk is.

Mocht u het vermoeden hebben dat uw kind een visum nodig heeft neem dan contact op met dhr Jansma.

Leerlingen die de Nederlandse nationaliteit hebben, dit staat op je paspoort of identiteitskaart, hebben geen visum nodig.

Wat moet ik doen als ik medicijnen wil meenemen naar het buitenland?

Gebruikt uw minderjarige kind medicijnen die onder de Opiumwet vallen? Deze medicijnen (opiaten) mag je alleen met een speciale verklaring meenemen naar het buitenland. Je riskeert strenge straffen als je de regels overtreedt.

Voorbeelden van medicijnen die onder de Opiumwet vallen zijn:sterke pijnstillers; slaap- en kalmeringsmiddelen zoals valium of Segesta; ADHD-medicatie zoals Ritalin of Concerta; medicinale cannabis.

Lees op deze website verder.