Vragen en antwoorden

1. Gaan mijn schoolexamens door?

Ja, wij moeten alle schoolexamens door laten gaan (behalve de nog openstaande toetsen van PTA-8). Alle schoolexamens vinden plaats op school vanaf 8 mei a.s. (zie rooster PTA-7, leerjaar 4, mei 2020, webpagina downloads en handleidingen)

2. Ik heb een schoolexamen op school, maar ben verkouden (heb keelpijn, hoest of heb koorts). Kan ik wel naar school komen?

Nee. Bij verkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts moet je thuisblijven. Wij begrijpen dat jij je misschien niet ziek genoeg voelt om thuis te blijven, maar de landelijke richtlijn is dat je ook dan thuisblijft. Geef dit wel door aan de school! Je kunt op een later moment inhalen, dus daarover hoef jij je geen zorgen

3. Hoe zorgt de school ervoor dat ik niet besmet raak tijdens de examens?

Wij zorgen ervoor dat leerlingen op minimaal 1,5 meter afstand van elkaar zitten. Ook zorgen wij ervoor dat niet teveel leerlingen in één ruimte zitten. Ook voor alle andere hygiënemaatregelen zorgen wij (papieren zakdoekjes, etc.). Alle docenten en leerlingen die aanwezig zijn op school moeten volledig klachtenvrij zijn. Anders moeten ze thuis blijven. (zie richtlijnen afname PTA-7, webpagina downloads en handleidingen)

4. Krijg ik nog les ter voorbereiding op de examens?

Docenten hebben in Magister materiaal klaargezet om mee te oefenen. Je kan docenten benaderen via Teams om vragen te stellen en extra uitleg te vragen. Op 6 en 7 mei is er nog extra tijd om met jouw vakdocent te oefenen en/of vragen te stellen.

 5. Wanneer kan ik mijn gemiste examens inhalen?

Na 14 mei zorgen wij ervoor dat er inhaalmomenten zijn. Die starten op maandag 18 mei t/m. 22 mei. Dat rooster wordt nog medegedeeld (zie verder brief van 16 april).

6. Gaan de centrale examens door?

Nee, zowel het centraal schriftelijk eindexamen en het centraal schriftelijk en praktisch examen (CSE en CSPE) gaan niet door.

7. Moet ik in de meivakantie toetsen maken of naar school?

De school blijft in ieder geval tot en met de meivakantie dicht. De periode daarna wachten we de richtlijnen van de minister af. In ieder geval vinden na de meivakantie vanaf 8 mei de PTA-7 toetsen plaats voor de eindexamenleerlingen en daarna de inhaalmomenten (zie ook de brief van 16 april)

8. Gaan al mijn toetsen door, dus ook alle minder belangrijke toetsen?

De toetsen die niet verplicht zijn voor het eindexamen/eindtermen, zoals toetsen van PTA-8 gaan niet meer door (zie brief 16 april).

9. Ik moet nog een werkstuk inleveren. Moet dat nog?

Bespreek dit met jouw vakdocent en de deadline hiervoor is 17 april 2020 of anders in overleg met jouw vakdocent

10. Ik zit in het voorlaatste examenjaar, moet ik nu ook toetsen maken?

Nee. Tot en met de meivakantie zijn er geen toetsen. Wat daarna gebeurt, weten wij op dit moment nog niet. Jouw docenten laten jou weten welke onderdelen van het PTA wel en niet doorgaan. Ook laten zij jou weten of de planning hetzelfde blijft of dat deze verandert. Onze eerste aandacht gaat uit naar de examenleerlingen, omdat het examen ontzettend belangrijk is voor hun vervolgopleiding. Hierdoor kan het zijn dat jouw lesprogramma wordt aangepast. Zonder overigens onze aandacht voor jou te verliezen!

11. Ik heb thuis geen pc, laptop of tablet. Hoe kan ik dan online toetsen maken?

Meld dit bij je mentor. Dan zoeken we naar een oplossing.