Ouders / Verzuim

Ziek zijn komt bij iedereen voor en dat kan heel vervelend zijn. Als uw kind ziek is, willen we graag dat u dat ’s ochtends tussen 08.00 en 08.30 uur telefonisch meldt, dan weten we dat hij of zij er niet is. Het nummer daarvoor is 0481 – 362930. Als uw kind weer beter is, kan dat ook weer telefonisch gemeld worden. Mailen mag in dat geval ook: info@hetwesteraam.nl. Als uw kind ziek wordt op een stagedag, moet dat ook voor 09.00 uur gemeld worden op het stageadres.

Als uw kind onder schooltijd ziek wordt, gaat uw kind naar Bureau Leerlingzaken. Daar nemen ze contact op met u als ouders. Als u toestemming geeft, mag uw kind naar huis. Wanneer u niet te bereiken bent, mag uw kind niet zonder meer naar huis. De medewerkers van Bureau Leerlingzaken nemen, als uw kind naar huis gegaan is, later contact op om te controleren of hij of zij veilig thuisgekomen is.

Als er een afspraak is bij de dokter, de tandarts het ziekenhuis enz. willen we dat er minimaal 1 dag van te voren een oranje kaart ingeleverd wordt bij Bureau Leerlingzaken. Deze kaart kan bij bureau Leerlingzaken worden opgehaald.

Soms zijn er bijzondere gelegenheden waarvoor uw kind vrij moet hebben, zoals een bruiloft. Hiervoor moeten u als ouder een bijzonder verlofformulier invullen wat ingeleverd moet worden bij Bureau Leerlingzaken. De afdelingsleider bepaalt of dat verlof ook toegekend wordt. Het formulier kan hier gedownload worden.

Het is bijna niet mogelijk om buiten de gewone vakanties om vakantiedagen te krijgen. Dat mag niet volgens de leerplichtwet. Als de leerplichtwet overtreden wordt omdat uw kind er niet is door vakantie, moeten de mensen van Bureau Leerlingzaken dit melden bij de leerplichtambtenaar. Op Het Westeraam zijn twee verzuimmedewerkers: Mathilde Janssen-Koers en Marja Janssen. Zij zijn de contactpersonen wanneer een leerling afwezig is. Zij werken als het nodig is nauw samen met de leerplichtambtenaren van het Regionaal Bureau Leerlingzaken Midden Gelre.