Leerlingen / Schoolafspraken sport en bewegen

Sporten is gezond en goed voor je lijf en hoofd

  • Sportkleding (schoolshirt, broekje en zaalschoenen) hoort bij de sportles, dus dat is logisch. We dragen bij elke les het T-shirt van Het Westeraam. Lukt dit niet vanwege het feit dat het shirt in de was zit, dan kan de een neutraal (zonder opschrift) zwart of donkerblauw T-shirt meenemen.
  • Als je je T-shirt bent vergeten, dan zullen wij een officieel T-shirt uitlenen, zodat je gewoon mee kan doen met de les.
  • Mocht je 3x het T-shirt zijn vergeten, dan ga je een extra lesje lekker sporten in een andere klas of maak je een alternatieve opdracht in overleg met de docent.
  • Mocht je geblesseerd zijn en dus niet mee kunnen doen met de gymles, dan neem je een door je ouders ondertekend brief(je) van thuis mee met de reden en hoe lang het gaat duren. Afmelden doen we niet via de telefoon of whatsapp.
  • Bij een langdurige blessure neem je een brief van de dokter/fysiotherapeut mee en maak je andere afspraken in overleg met de docent, de mentor en eventueel het ondersteuningsteam.
  • Waardevolle spullen laat je in je eigen kluis achter. Neem je deze spullen toch mee naar de zaal, dan leg je ze daar in de kluis/het bakje. Het Westeraam is niet verantwoordelijk voor het kwijtraken van (waardevolle) spullen.
  • Uiteraard zullen ook wij de richtlijnen van het RIVM volgen omtrent het coronavirus. Op de kleedkamers hangen de regels die wij hanteren en we maken voorafgaand aan de start van de LO-lessen goede afspraken. Natuurlijk gaan wij er vanuit dat je thuis blijft als je klachten hebt.