Leerlingen / Maatschappelijke stage

De Maatschappelijke Stage (MaS) is vanaf schooljaar 2015-2016 niet meer wettelijk verplicht. Het Westeraam is echter overtuigd van het belang van Maatschappelijke Stage. Hiermee krijgen je de kans om kennis te maken met en een bijdrage te leveren aan de samenleving, door het verrichten van vrijwilligerswerk. Daarom blijft Maatschappelijke Stage opgenomen in het onderwijsprogramma.

De Maatschappelijke Stage is een manier om je kennis te laten maken en ervaring te laten opdoen met vrijwilligerswerk. Buiten de schooltijden gaan je bij een non-profit organisatie aan die 30 uur invulling geven. Op deze manier ervaar je het belang van vrijwilligerswerk in onze maatschappij.

Doel van Maatschappelijke Stage:

De Maatschappelijke Stage legt een verband tussen de school en de samenleving, je wordt betrokken bij de maatschappij. De stage kan op verschillende manieren een bijdrage leveren aan jouw persoonlijke ontwikkeling.

Hoe dan?

 • Je leert verantwoordelijkheid dragen voor elkaar en anderen.
 • Je ontdekt waar je goed in bent en wat je leuk vindt.
 • Je ervaart dat iets doen voor een ander een goed gevoel geeft.
 • Je ontdekt het belang van vrijwilligerswerk voor de samenleving.
 • Je ontwikkelt je sociale en communicatieve vaardigheden.

Op Het Westeraam zijn we erg blij met de Maatschappelijke Stage. Wij vinden het passen bij ons onderwijs om je op deze manier een bijdrage te laten leveren aan de maatschappij. De stages vinden plaats in leerjaar 1, 2 en 3. Daarnaast wordt er in leerjaar 1 en 2 tijdens de mentorles aandacht besteed aan Maatschappelijke Stage. In leerjaar 4 kun je je volledig richten op het examen.

Voorbeelden MaS:

 • helpen op een kinderboerderij
 • voetbal)training geven aan kinderen
 • organiseren van een verwenmiddag voor ouderen
 • ouderen leren omgaan met de computer of andere apparatuur
 • voorlezen tijdens naschoolse opvang
 • opzetten van een website voor een vrijwilligersorganisatie
 • meehelpen bij de ijsbaan op het winterfestijn

Contactpersoon voor de Maatschappelijke Stage is het stagebureau. Inschrijven op stages gaat via de website www.mas-xpress.nl