Leerlingen / Leerlingraad

Omdat wij het belangrijk vinden dat onze leerlingen inspraak hebben over wat er gebeurt op school hebben wij een leerlingenraad. Deze leerlingenraad is opgebouwd uit leerlingen uit alle leerjaren van het VMBO. Deze leerlingen zijn via een klassen vertegenwoordigingssysteem gekozen. De leerlingen die zitting hebben in deze raad hebben ondersteuning gehad van het LAKS. Dat is het landelijk leerling aktie comité. Zij hebben de leerlingen handvatten gegeven hoe te vergaderen en ideeën onder woorden te kunnen brengen.

De leerlingen hebben één keer per maand overleg met de directeur van het Westeraam. Zij praten de directeur dan bij over alle zaken die betrekking hebben op het welbevinden van de leerlingen binnen de school. Daarnaast worden zij ook begeleid door een docent. Deze docent begeleidt hen bijvoorbeeld bij het maken van een agenda en het op een juiste manier naar buiten brengen van hun mening.

De leerlingenraad houdt ook regelmatig enquêtes onder de medeleerlingen. Bijvoorbeeld over de invulling van het schoolkamp, de lestijden en de inrichting van het schoolgebouw.De leerlingenraad heeft ook een officiële afgevaardigde in de Medezeggenschapsraad.

Leerlingstatuut

leerlingenstatuut