Nieuwe leerling / Instromen in leerjaar 2,3 en 4

Het is mogelijk om in hogere leerjaren (2, 3 of 4) in te stromen in het vmbo. Hiervoor kun je het inschrijfformulier downloaden van deze site, of even contact opnemen met de receptie van de school.

Om voor instroom in aanmerking te kunnen komen moeten wij beschikken over het ingevulde inschrijfformulier en een kopie van het leerling dossier van de toeleverende school. Vervolgens word je met je ouders uitgenodigd voor een intakegesprek. In dit gesprek wordt bekeken of jouw onderwijsvraag en ons onderwijsaanbod bij elkaar passen. Denk hierbij aan profiel, niveau, klassengrootte, vakkenpakket enz. Ook nemen wij contact op met de toeleverende school. Wanneer alle lichten vervolgens op groen staan word je leerling van Het Westeraam

Voor meer informatie kunt u terecht bij dhr. Verkerk voor leerjaar 3 en 4 en dhr. Oostdam voor leerjaar 1 en 2. Dit kan via ons telefoonnummer 0481 362930. U kunt hier een inschrijfformulier downloaden of aanvragen.

De afdeling leerjaar 2 zit vol. Aanmelden voor dit leerjaar is dus niet meer mogelijk

De afdeling leerjaar 3 zit vol. We hanteren op dit moment een wachtlijst voor deze afdeling.