Nieuwe leerling / Op zoek naar jouw nieuwe school? Go West!

Het Westeraam

Op onze school kun je aan de slag met de praktijkgerichte leerwegen basis en kader. Je krijgt unieke mogelijkheden om te leren in de praktijk. Dat geeft je een voorsprong als je straks je diploma op zak hebt. Samen met jou en je ouders geven wij richting aan jouw toekomst.

Een veilige en prettige school

Je komt naar onze school om veel te leren en je op allerlei gebieden te ontwikkelen. Dan heb je een omgeving nodig waarin je je veilig en prettig voelt. We vinden het daarom erg belangrijk dat we je persoonlijk kennen.

Niet alleen je docenten, ook onze afdelingsleiders, conciërges en medewerkers bij de receptie kennen je allemaal. We hebben duidelijke en eenvoudige schoolregels. Zo weten we wat we van elkaar verwachten.Daardoor is er in de school een rustige sfeer en voelt iedereen zich thuis.

Actieve persoonlijke begeleiding

Overstappen van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is best spannend. Opgroeien in onze ingewikkelde wereld is niet altijd gemakkelijk. Daarom heeft elke klas op onze school een mentor. Je mentor kent jou en je klasgenoten heel goed en is het aanspreekpunt voor je ouders.

Elke week heb je met je hele klas een mentorles. In deze les maak je in de eerste weken vooral kennis met al je klasgenoten en met de school. Verder leer je in deze les hoe je kunt leren, plannen en keuzes maken en hoe je met elkaar omgaat. Natuurlijk is er ook veel aandacht voor jou als persoon.

Extra hulp

Stel je hebt wat meer moeite met bijvoorbeeld Nederlands of rekenen? Dan houden we dat samen goed in de gaten. Er is extra hulp, ook individueel als dat nodig is, bijvoorbeeld van een ondersteuningscoördinator, orthopedagogen en een remedial teacher.

Het kan ook zijn dat het je soms niet lukt om tijdens de les zaken goed onder de knie te krijgen. Dan kan je mentor of je vakdocent je aanmelden voor pluslessen. In de plusles ben je met een klein groepje en krijg je extra hulp bij datgene waar jij nog niet zo goed in bent.

Wat maakt Het Westeraam bijzonder?

We leren je de onmisbare basis en we maken er ook werk van om jou zoveel mogelijk unieke ervaring op te laten doen in de praktijk. In de derde en vierde klas ga je elke week op stage bij verschillende bedrijven of instellingen. Dat kan omdat wij samenwerken met meer dan 400 bedrijven in de regio. Op die manier ontdek je wat echt bij jou past.

Een sterke basis

Wat voor beroep je later ook kiest, een goede basis op het gebied van Nederlandse taal, Engels, rekenen en wiskunde is voor iedereen belangrijk. Andere schoolvakken vullen dat aan tot een compleet pakket. We besteden dus veel aandacht aan het ontwikkelen van die onmisbare theorie als basis.

Maar ook praktijk is belangrijk. We zorgen dat je unieke ervaring opdoet in de praktijk door stages en je volgt praktijkvakken zoals tekenen, handvaardigheid, techniek en sport.

Twee keer per jaar draait in de onderbouw in één week alles om een thema, bijvoorbeeld “sport en voeding” of “cultuur”. Alle vakken doen mee aan de themaweek. Je leert dan allerlei dingen op een totaal andere manier.

Bovenbouw

In onze bovenbouw kun je kiezen uit drie beroepsrichtingen (profielen):

 • Groen
 • Economie & Ondernemen
 • Zorg & Welzijn

Natuurlijk helpen we je bij de keuze van de richting die het best bij jou past.

 Gewoon een hele goede school

Wij geven je goed en persoonlijk onderwijs in een prettige sfeer. Dat blijkt ook uit onze examenresultaten. Onze slagingspercentages liggen boven het landelijk gemiddelde. In 2015 slaagde 99,2% van de leerlingen, in 2016 zelfs 100%. Daar zijn we trots op. Dus Go West. Kom naar Het Westeraam en haal het beste uit jezelf!

Veel te doen op Het Westeraam.

Het Westeraam is een actieve school. Je komt er om te leren, maar dat kan op allerlei manieren. Er wordt voor de verschillende klassen veel georganiseerd in een schooljaar:

 • Brugklaskamp
 • Themaweken
 • Schaatsen en zwemmen
 • Schoolreizen
 • Schoolfeesten
 • Buitenlandreis
 • Veel sport buiten de school

Wist je dat:

 • Het Westeraam een kleine vmbo school is met maar 330 leerlingen?
 • jij je mentor bijna elke dag ziet?
 • we elkaar op school allemaal kennen?
 • de lessen 45 minuten duren?
 • we ook leerlingen hebben uit Bemmel, Driel, Valburg, Heteren, Huissen, Arnhem, Nijmegen en zelfs Dodewaard?
 • de leerlingen het op school gezellig en veilig vinden?
 • we samenwerken met meer dan 400 bedrijven voor stages van leerlingen?
 • we het belangrijk vinden dat je veel leert, maar ook dat jij je als mens ontwikkelt?
 • de buitenlandreis elk jaar weer een hoogtepunt is?
 • er drie keer per jaar een grote disco voor de onderbouwklassen georganiseerd wordt?
 • het geluid en licht tijdens de feesten op professionele manier door leerlingen geregeld wordt?
 • we heel veel dieren op school hebben?
 • de school met de fiets, bus en trein goed bereikbaar is?
 • we een ruim en modern schoolgebouw hebben?