Ouders / Het Westeraam

Het Westeraam is een school voor de basis- en kadergerichte leerwegen binnen het vmbo. De school staat in Elst in de gemeente Overbetuwe maar het verzorgingsgebied bestrijkt ook Arnhem, Nijmegen, en de kleinere plaatsen daar omheen. Op dit moment telt de school ongeveer 330 leerlingen.

Missie:

Het Westeraam werkt samen met iedere leerling aan het ontwikkelen van de mogelijkheden en talenten die de leerling heeft. Deze ontwikkeling is gericht op zelfredzaamheid, op het functioneren in de wereld van morgen, op maatschappelijke betrokkenheid en draagt bij aan de zelfkennis en de eigenwaarde van de leerling.

Visie:

Het Westeraam sluit aan bij het gedachtengoed van Luc Stevens: ieder mens heeft behoefte aan relatie, competentie en autonomie.

Bij relatie gaat het om het gevoel gezien te worden en erbij te horen. Dat betekent dat we rekening met elkaar houden en gezamenlijk verantwoordelijk zijn. De volwassenen in de school hebben een grote invloed op de relaties binnen de school door voorbeeldgedrag te laten zien en in te grijpen als dat nodig is.

Competentie heeft te maken met het feit dat ieder kind wil laten zien wat hij/zij kan, waar hij/zij goed in is. We hebben hoge maar reële verwachtingen van onze leerlingen en we zorgen voor goede hulp en ondersteuning.

Autonomie gaat over het gevoel om onafhankelijk te kunnen zijn. Kinderen willen graag zelf kunnen kiezen en beslissen. We bieden ruimte en veiligheid. De individuele vrijheid wordt altijd begrensd door de relatie met anderen: de vrijheid van de een mag niet ten koste gaan van een ander.

Op deze website hebben we geprobeerd zoveel mogelijk informatie over onze school op te nemen. Natuurlijk zijn er details die we hier niet plaatsen maar die u wellicht toch interessant vindt. Hiervoor verwijzen we u naar de schoolgids die u in het menu “algemene info” kunt vinden.