Nieuwe leerling / Gemengde leerweg

Nieuw de Gemengde leerweg

Met ingang van het schooljaar 2018 – 2019 wordt op Het Westeraam de gemengde leerweg weer aangeboden in de eerste klas en zal vervolgens per jaar ingroeien.

De gemengde leerweg biedt een combinatie van theoretisch (algemeen) en praktisch (beroepsgericht) onderwijs. Leerlingen doen examen in vijf algemene vakken en een beroepsgericht vak. Het programma en het examen van de algemene vakken van de gemengde leerweg zijn gelijk aan die van de theoretische leerweg. In de theoretische leerweg volgen de leerlingen echter geen beroepsgericht vak, maar zes algemene vakken.

Het diploma van de gemengde leerweg geeft toegang tot niveau 3 en 4 opleidingen van het mbo.

Leerlingen die zich inschrijven voor de gemengde leerweg zullen (afhankelijk van het aantal aanmeldingen) geplaatst worden in een dakpanklas KGL of in een homogene GL-klas.

Het Westeraam kiest ervoor de aan te bieden gemengde leerweg gestalte te geven op basis van de onderwijskundige verworven van de school tot nu toe, d.w.z. een lessentabel in de onderbouw die zorgt voor een goede afwisseling tussen theorie en praktijk, een halve dag beroepsgerichte stage per week en ruime mogelijkheid tot het volgen van diverse keuzevakken binnen de profielen “Groen”, “Economie en ondernemen” en “Zorg en Welzijn” in de bovenbouw en is daarmee onderscheidend ten opzichte van andere gemengde leerweg-opleidingen in de regio.