Leerlingen / Examen

Examens 2019

Vanaf 1 april starten weer de examens. Leerlingen beginnen met hun beroepsgerichte praktijk examen. Roosters en dergelijke zijn aan de leerling medegedeeld via de docenten beroepsgericht. Voor de andere vakken worden na de meivakantie de examens afgenomen. Ook dit jaar doen we mee met de flexibele digitale examens. Meer informatie kan je vinden in deze brief.

Wij wensen onze examenkandidaten veel succes met het doen van hun examens.

Rooster herexamen

Je kan hier het rooster downloaden. Let op! 17-6-2019 rooster vernieuwd.

Examenprogramma

De laatste twee jaren staan in het teken van het eindexamen. Dat betekent onder andere dat tentamens, presentaties, werkstukken en praktische opdrachten in het PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting) zijn vastgelegd en meetellen voor het schoolexamen.

Het examen

Het examen bestaat uit twee delen: Het schoolexamen met o.a. een examendossier, waarin wij de resultaten van tentamens, werkstukken en presentaties van de leerling verzamelen. In het PTA is vastgelegd wat er van de leerling wordt verwacht. Het centraal examen. Dit is het landelijk vastgestelde en in mei van het laatste studiejaar afgenomen examen. In het examenreglement dat elke leerling in leerjaar 4 krijgt uitgereikt, is de regelgeving voor het examen en het schoolexamen opgenomen.

Nieuws

Woordenboek
Bij het examen mag je een gewoon woordenboek gebruiken bij alle vakken. Er zijn ook woordenboeken in omloop die alleen voor het examen bedoeld zijn. Die mogen NIET gebruikt worden. Als je deze meeneemt de examenzaal in dan moet je ze inleveren. Hieronder vind je een voorbeeld.

woordenboek

Belangrijke data

Zie agenda

Belangrijke en handige websites

www.examenblad.nl  officiële website met betrekking tot het examenreglement.
www.examenflow.nl website waar je gratis examens kunt oefenen voor vmbo-GT
www.mijneindexamen.nl alle informatie over je centraal examen op één plek!
www.schooltv.nl Filmpjes over economie, aardrijkskunde, geschiedenis, biologie
www.laks.nl organisatie voor en door scholieren
www.examenklacht.nl hier kan je je klachten over een examen kwijt|
www.scholieren.com examensite van de website scholieren.com
www.steunpunttaalenrekenenvo.nl website van Steunpunt voor taal en rekenen
https://oefenen.facet.onl Hier kan je de digitale examens oefenen

Overzicht hulpmiddelen
Overzicht hulpmiddelen kandidaten met een beperking

Examensecretaris

Dhr. G. van Zutphen g.vanzutphen@hetwesteraam.nl

Examendocumenten

Hier vindt u verschillende documenten terug die betrekking hebben op het examen.
De PTA’s zijn verdeeld per cohort en per leerweg. Voor de huidige vierdejaars heeft u het PTA nodig waarbij staat cohort 2018-2020. Voor de derdejaars heeft u het PTA nodig waarbij staat cohort 2019-2021. Het examenreglement is voor zowel de derde- als de vierdejaars geldig.