Leerlingen / Examen

Examenprogramma

De laatste twee jaren staan in het teken van het eindexamen. Dat betekent dat alle toetsen die je maakt meetellen voor je eindexamen. Je tentamens zijn geen gewone toetsen meer, maar schoolexamens die zijn opgenomen in het PTA: Programma van Toetsing en Afsluiting.

Het examen

Het examen bestaat uit twee delen:
1. Het schoolexamen. Dit zijn alle toetsen die je in het derde en het vierde leerjaar maakt. In het PTA is vastgelegd wat er van jou wordt verwacht.
2. Het centraal examen. Dit is het landelijke examen dat je aan het einde van het vierde leerjaar in mei gaat maken.

Rekentoets

Alle leerlingen in leerjaar 3 en 4 op Het Westeraam krijgen te maken met verplichte rekentoetsen. Deze rekentoetsen kunnen op verschillende niveaus worden gemaakt en afgerond.  Wij willen zorgen dat alle leerlingen aan het eind van klas 4 het maximale, voor hen haalbare niveau, hebben gehaald. 

Voor aanvullende informatie over de niveaus van de rekentoetsen en ons rekenbeleid, willen we je graag verwijzen naar het PTA op deze website.  

Indien je meer wil weten over het rekenen, kan dat via onderstaande mailadressen:

 l.domensino@hetwesteraam.nl 

g.gerritsen@hetwesteraam.nl 

Nieuws

Er is geen nieuws op dit moment

Belangrijke data

Zie agenda

Belangrijke en handige websites

www.examenblad.nl  officiële website met betrekking tot het examenreglement.
www.examenflow.nl website waar je gratis examens kunt oefenen voor vmbo-GT
www.mijneindexamen.nl alle informatie over je centraal examen op één plek!
www.schooltv.nl Filmpjes over economie, aardrijkskunde, geschiedenis, biologie
www.laks.nl organisatie voor en door scholieren
www.examenklacht.nl hier kan je je klachten over een examen kwijt|
www.scholieren.com examensite van de website scholieren.com
www.steunpunttaalenrekenenvo.nl website van Steunpunt voor taal en rekenen
https://oefenen.facet.onl Hier kan je de digitale examens oefenen
Examensite Hier kan je examens oefenen en kunnen docenten je volgen. Zorg dat je ingelogd bent in Magister voordat je inlogt op deze site.

Overzicht hulpmiddelen
Overzicht hulpmiddelen kandidaten met een beperking

Examensecretaris

Als je vragen hebt over het examen kun je terecht bij meneer Van Zutphen, dat is onze examensecretaris. Je kunt ook een mail sturen naar: g.vanzutphen@hetwesteraam.nl.

Examendocumenten

De PTA’s zijn verdeeld per cohort en per leerweg. Ben je een vierdejaars? Dan heb je het PTA nodig waarbij staat cohort 2019-2021. Ben je een derdejaars? Dan heb je het PTA nodig waarbij staat cohort 2020-2022.
Het examenreglement is voor zowel de derde- als de vierdejaars geldig.

Cohort 2019-2021

Quadraam_Examenreglement 2020 – 2021
PTA basisberoepsgericht cohort 2019-2021
PTA kaderberoepsgericht cohort 2019-2021
Aanvulling PTA basisberoepsgericht cohort 2019-2021 Nederlands
Aanvulling PTA kaderberoepsgericht cohort 2019-2021 Nederlands

Corona aanpassingen cohort 2019 – 2021

Aanpassing PTA Aardrijkskunde basisberoepsgericht cohort 2019-2021
Aanpassing PTA Aardrijkskunde kaderberoepsgericht cohort 2019-2021
Aanpassing PTA Biologie basisberoepsgericht cohort 2019-2021
Aanpassing PTA Biologie kaderberoepsgericht cohort 2019-2021
Aanpassing PTA Duits basisberoepsgericht cohort 2019-2021
Aanpassing PTA Duits kaderberoepsbericht cohort 2019-2021
Aanpassing PTA Economie basisberoepsgericht cohort 2019-2021
Aanpassing PTA Economie kaderberoepsgericht cohort 2019-2021
Aanpassing PTA Engels basisberoepsgericht cohort 2019-2021
Aanpassing PTA Engels kaderberoepsgericht cohort 2019-2021
Aanpassing PTA Maatschappijleer basisberoepsgericht cohort 2019-2021
Aanpassing PTA Maatschappijleer kaderberoepsgericht cohort 2019-2021
Aanpassing PTA Nederlands basisberoepsgericht 2019-2021
Aanpassing PTA Nederlands kaderberoepsgericht 2019-2021
Aanpassing PTA Rekenvaardigheden basisberoepsgericht cohort 2019-2021
Aanpassing PTA Rekenvaardigheden kaderberoepsgericht cohort 2019-2021
Aanpassing PTA Wiskunde basisberoepsgericht cohort 2019-2021
Aanpassing PTA Wiskunde kaderberoepsgericht cohort 2019-2021

Cohort 2020-2022

Quadraam_Examenreglement 2020 – 2021
PTA basisberoepsgericht cohort 2020-2022
PTA gemengde leerweg cohort 2020-2022
PTA kaderberoepsgericht cohort 2020-2022