Leerlingen / Examen

Herexamenrooster

Je kan hier het  herexamenrooster downloaden voor de CSE vakken. Het rooster voor je CSPE vak heb je van je beroepsdocent gekregen.

Kluissleutel en boeken inleveren

Op woensdag 27 juni verwachten we je op school voor het inleveren van de schoolboeken en kluissleutel.

De indeling t.a.v. het inleveren van de kluissleutels bij de conciërge is als volgt gepland :

E4Ka 09.00-09.30 uur

E4Kb 09.30-10.00 uur

E4Kc 10.30-11.00 uur

E4Ba 11.30-12.00 uur

E4Bb 12.00-12.30 uur

Wanneer je je boeken in moet leveren kan je hier lezen.

Examenprogramma

De laatste twee jaren staan in het teken van het eindexamen. Dat betekent onder andere dat tentamens, presentaties, werkstukken en praktische opdrachten in het PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting) zijn vastgelegd en meetellen voor het schoolexamen.

Het examen

Het examen bestaat uit twee delen: Het schoolexamen met o.a. een examendossier, waarin wij de resultaten van tentamens, werkstukken en presentaties van de leerling verzamelen. In het PTA is vastgelegd wat er van de leerling wordt verwacht. Het centraal examen. Dit is het landelijk vastgestelde en in mei van het laatste studiejaar afgenomen examen. In het examenreglement dat elke leerling in leerjaar 4 krijgt uitgereikt, is de regelgeving voor het examen en het schoolexamen opgenomen.

Nieuws

Woordenboek
Bij het examen mag je een gewoon woordenboek gebruiken bij alle vakken. Er zijn ook woordenboeken in omloop die alleen voor het examen bedoeld zijn. Die mogen NIET gebruikt worden. Als je deze meeneemt de examenzaal in dan moet je ze inleveren. Hieronder vind je een voorbeeld.

woordenboek

Belangrijke data

Zie agenda

Belangrijke en handige websites

www.examenblad.nl  officiële website met betrekking tot het examenreglement.
www.examenflow.nl website waar je gratis examens kunt oefenen voor vmbo-GT
www.mijneindexamen.nl alle informatie over je centraal examen op één plek!
www.schooltv.nl Filmpjes over economie, aardrijkskunde, geschiedenis, biologie
www.laks.nl organisatie voor en door scholieren
www.examenklacht.nl hier kan je je klachten over een examen kwijt|
www.scholieren.com examensite van de website scholieren.com
www.steunpunttaalenrekenenvo.nl website van Steunpunt voor taal en rekenen
https://oefenen.facet.onl Hier kan je de digitale examens oefenen

Overzicht hulpmiddelen
Overzicht hulpmiddelen kandidaten met een beperking

Examensecretaris

Dhr. G. van Zutphen g.vanzutphen@hetwesteraam.nl

Examendocumenten

Hieronder vindt u verschillende documenten terug die betrekking hebben op het examen.
De PTA’s zijn verdeeld per cohort en per leerweg. Voor de huidige vierdejaars heeft u het PTA nodig waarbij staat cohort 2016-2018. Voor de derdejaars heeft u het PTA nodig waarbij staat cohort 2017-2019. Het examenreglement is voor zowel de derde- als de vierdejaars geldig.

PTA basisberoepsgericht cohort 2017-2019

PTA kaderberoepsgericht cohort 2017-2019

Examenreglement Quadraam 2017-2018

Ouderavond leerjaar 4 2017-09-13pdf

Ouderavond leerjaar 3 2017-09-05

PTA basisberoepsgericht cohort 2016-2018

PTA kaderberoepsgericht cohort 2016-2018

Aanvulling PTA basisberoepsgericht cohort 2016-2018

Aanvulling PTA kaderberoepsgericht cohort 2016-2018