Leerlingen / Examen

 Uitslag 2020

20-22 HW Brief lln – ouders controle cijfers en slaag- zakmelding

Examenprogramma

De laatste twee jaren staan in het teken van het eindexamen. Dat betekent onder andere dat tentamens, presentaties, werkstukken en praktische opdrachten in het PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting) zijn vastgelegd en meetellen voor het schoolexamen.

Het examen

Het examen bestaat uit twee delen: Het schoolexamen met o.a. een examendossier, waarin wij de resultaten van tentamens, werkstukken en presentaties van de leerling verzamelen. In het PTA is vastgelegd wat er van de leerling wordt verwacht. Het centraal examen. Dit is het landelijk vastgestelde en in mei van het laatste studiejaar afgenomen examen. In het examenreglement dat elke leerling in leerjaar 4 krijgt uitgereikt, is de regelgeving voor het examen en het schoolexamen opgenomen.

Nieuws

Woordenboek
Bij het examen mag je een gewoon woordenboek gebruiken bij alle vakken. Er zijn ook woordenboeken in omloop die alleen voor het examen bedoeld zijn. Die mogen NIET gebruikt worden. Als je deze meeneemt de examenzaal in dan moet je ze inleveren. Hieronder vind je een voorbeeld.

woordenboek

Belangrijke data

Zie agenda

Belangrijke en handige websites

www.examenblad.nl  officiële website met betrekking tot het examenreglement.
www.examenflow.nl website waar je gratis examens kunt oefenen voor vmbo-GT
www.mijneindexamen.nl alle informatie over je centraal examen op één plek!
www.schooltv.nl Filmpjes over economie, aardrijkskunde, geschiedenis, biologie
www.laks.nl organisatie voor en door scholieren
www.examenklacht.nl hier kan je je klachten over een examen kwijt|
www.scholieren.com examensite van de website scholieren.com
www.steunpunttaalenrekenenvo.nl website van Steunpunt voor taal en rekenen
https://oefenen.facet.onl Hier kan je de digitale examens oefenen
Examensite Hier kan je examens oefenen en kunnen docenten je volgen. Zorg dat je ingelogd bent in Magister voordat je inlogt op deze site.

Overzicht hulpmiddelen
Overzicht hulpmiddelen kandidaten met een beperking

Examensecretaris

Dhr. G. van Zutphen g.vanzutphen@hetwesteraam.nl

Examendocumenten

De PTA’s zijn verdeeld per cohort en per leerweg. Voor de huidige vierdejaars heeft u het PTA nodig waarbij staat cohort 2018-2020. Voor de derdejaars heeft u het PTA nodig waarbij staat cohort 2019-2021. Het examenreglement is voor zowel de derde- als de vierdejaars geldig.

PTA basisberoepsgericht cohort 2018-2020
PTA kaderberoepsgericht cohort 2018-2020
Aanvulling PTA kaderberoepsgericht cohort 2018-2020.Duits
Aanvullingen PTA basisberoepsgericht cohort 2018-2020.Duits
Aanvullingen PTA basisberoepsgericht cohort 2018-2020
Aanvullingen PTA kaderberoepsgericht cohort 2018-2020
Examenreglement Quadraam 2019 – 2020
PTA basisberoepsgericht cohort 2019-2021
PTA kaderberoepsgericht cohort 2019-2021
Aanvulling PTA basisberoepsgericht cohort 2019-2021 Nederlands
Aanvulling PTA kaderberoepsgericht cohort 2019-2021 Nederlands