Actueel / Nieuws

Update leerjaar 4

8 april, 2020
Beste leerling,
Vandaag heeft de minister de slaag-zak regeling voor dit schooljaar bekend gemaakt. Zo weten wij hoe we kunnen bepalen of jij in deze Corona-situatie je diploma behaalt. Nu we dat binnen hebben, gaan we onze planning rondmaken. Volgende week ontvang je alle informatie zodat je weet wat je moet leren, wanneer je het schoolexamen doet en hoe we dat gaan doen binnen de richtlijnen van het RIVM.
Hartelijke groet, namens het team
Marieke Peppelman
Directeur

Brief thuiswerken voor leerlingen

27 maart, 2020

Beste leerlingen,

Via de link hier kan je de brief teruglezen die wij vandaag naar jou hebben gestuurd via mail en magister.

Goed weekend

Team Het Westeraam


Het ondersteuningsteam is bereikbaar

25 maart, 2020

Het ondersteuningsteam van Het Westeraam is ook nu beschikbaar voor ondersteuning. Mochten er  hulpvragen zijn van leerlingen en/of ouders waarbij ondersteuning nodig is van bijvoorbeeld onze orthopedagoog of schoolmaatschappelijk werk, dan kan er contact opgenomen worden met onze ondersteuningscoördinator Dianne Sterk. Zij is op werkdagen tussen 09.00 en 15.00 uur bereikbaar op nummer 06-24357274 of via de mail: d.sterk@hetwesteraam.nl


Brief tweede kamer

25 maart, 2020

Beste ouders en leerlingen

hier kan je een brief vinden met informatie van de tweede kamer over de gewijzigde aanpak eindexamen.

Fijn dag allemaal


Media protocol

25 maart, 2020

Afspraken Het Westeraam over gebruik sociale media

Onder sociale media worden alle online toepassingen verstaan waarmee het mogelijk is met elkaar te communiceren en informatie te delen.

De schoolregels zijn ook van toepassing op het gebruik van sociale media.

·       Er wordt niet gepest (zie de afspraken in het pestprotocol).

·       Ieders vrijheid van meningsuiting wordt gerespecteerd. Dit betekent ook dat er verantwoord omgegaan wordt met deze vrijheid en dat anderen niet worden beledigd, bedreigd of gediscrimineerd.

·       Iedereen is zelf verantwoordelijk voor wat hij/zij schrijft of plaatst en kan daarop worden aangesproken.

·       Dat geldt ook voor het delen en verspreiden van een uiting van een ander.

·       Ieders privacy wordt te allen tijde gerespecteerd.

·       Informatie over of van derden wordt alleen verspreid als die derden daar toestemming voor hebben gegeven.

·       Er worden geen berichten geplaatst die het imago van leerlingen, ouders/verzorgers, medewerkers van de school of de school zelf kunnen schaden.

·       Bij een klacht over een uiting op sociale media, die betrekking heeft op de school, en/of bij overtreding van deze afspraken, heeft de school het recht op te treden.

Afspraken rond het gebruik van sociale media zijn opgenomen in het Social Media Protocol Quadraam  (versie mei 2019).