Algemene info / Academische school

AOQInleiding

Je wilt stage lopen op Het Westeraam. Hoe gaat dat in zijn werk bij ons? Wat kun je verwachten? Hoe is de begeleiding geregeld? Hoe vind je je weg? Onderstaand opleidingsprofiel geeft je beknopt de nodige informatie.

 

 

Meer informatie over AOS Het Westeraam:

Gespecialiseerde opleidingsschool:

Het Westeraam is Academische Opleidingsschool. De begeleidingsstructuur is verankerd in het integraal personeelsbeleid (IPB). In het schooljaar 2008-2009 heeft Het Westeraam d.m.v. een uitgebreide audit het ILS-keurmerk tot opleidingsschool behaald.

Het Westeraam is één van de 13 VO-scholen in de regio Arnhem die vallen onder Stichting Quadraam.

De werkplekbegeleiders (WB-ers) zijn gecertificeerd en maken deel uit van het Team Academische Opleidingsschool (AOS). Jij als student wordt begeleid door een WB-er, de vakgroep en de SO.

Contactpersoon stages:

De heer J. Ruiten:  j.ruiten@hetwesteraam.nl

Mogelijke opleidingstrajecten:

  • Alle 1e en 2e graads lerarenopleidingen zowel voltijd als deeltijd.
  • Het Westeraam heeft een samenwerkingsverband met ILS-HAN, ArtEZ, ALO , Radboud Docenten Academie, Hogeschool Utrecht (centrum Archimedes) en Windesheim (Zwolle).

Studenten afkomstig van deze instituten hebben voorrang bij het invullen van stageplaatsen.

Begeleiding tijdens de stage:

Het Westeraam neemt een stagiair volledig op in het team. Een student heet dan ook een CIO (Collega in opleiding) en wordt behandeld als een collega.

Voor de begeleiding is er om te beginnen de schoolopleider (SO). De SO coördineert de opleidingsschool, verzorgt de kennismaking en onderhoudt het contact met het instituut. Voor elk vak is er tenminste één werkplekbegeleider (WB) die de dagelijkse begeleiding verzorgt. Vakinhoudelijke begeleiding vindt plaats door werkplekbegeleider en/of de vakgroep. Het Westeraam heeft een klein, hecht team van betrokken medewerkers. Bij iedereen kun je terecht voor vragen en advies.

LIO’s krijgen bij hun onderzoek ondersteuning van 2 opgeleide onderzoeksbegeleiders (OBS).

Je beoordeling wordt gedaan door de Werkplekbegeleider, de Instituutsopleider (IO) én SO.

Onderzoek:

 Het doen van onderzoek is een wezenlijk onderdeel van de LIO-stage bij een Academische Opleidingsschool. Het onderzoek wordt begeleid door het onderzoeksteam bestaande uit de onderzoekscoördinatoren (OCS) van Het Westeraam én Lyceum Elst. Op woensdagmiddag kom je met andere LIO’s bij elkaar in het onderzoeksteam om te werken aan je onderzoek. Tijdens deze middagen werk je zelfstandig aan je onderzoek, help je elkaar met feedback én wordt er uitleg gegeven over onderzoeksmethodiek. Daarnaast kun je uiteraard voor raad en daad terecht bij de ervaren onderzoeksbegeleiders.

De onderzoeksvraag wordt in overleg tussen jou, de onderzoekscoördinator en de school vastgesteld. Als student heb je de mogelijkheid zelf onderzoeksvragen in te brengen passend bij je leervraag. Daarnaast heeft Het Westeraam een eigen onderzoeksagenda, deze is afgestemd op ons schoolplan. Onderzoeken kunnen zowel theoretisch als praktijkgericht zijn en komen zowel de school als jou als student ten goede.  De onderzoeksresultaten zijn belangrijk voor de verdere ontwikkeling van onze school en worden dan ook aan het eind van het schooljaar in de school gepresenteerd. Daarnaast organiseert Quadraam  jaarlijks een bijeenkomst voor alle onderzoeken. Tijdens de ‘Proeve van onderzoek’ presenteren alle medewerkers van de 13 scholen van Quadraam hun onderzoeksresultaten.

Bereikbaarheid:

Het Westeraam ligt op 5 tot 10 minuten loopafstand van het NS station Elst. Er is volop gratis parkeergelegenheid.

Wat verwachten wij van jou?

Van de CIO (Collega in opleiding) wordt betrokkenheid verwacht bij het schoolleven en verantwoordelijkheidsgevoel voor het werk als docent (in opleiding). Wij verwachten dat de student verder kijkt dan alleen het vak. Wij verwachten een collegiale houding in de richting van alle schoolmedewerkers. Verder is een onderzoekende houding nodig en stellen we eigen inbreng in de school op prijs. Bij onze leerlingen proberen we hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen, dat zien we ook graag bij onze studenten. Wij verwachten een houding van een leven lang willen leren niet alleen in het klaslokaal, maar zeker ook daar buiten.

Is Het Westeraam iets voor jou? Neem dan contact op. Misschien kunnen we je binnenkort begroeten.

Stuur een cv met motivatiebrief en (voorlopig) leerwerkplan naar j.ruiten@hetwesteraam.nl