Wie zijn wij?
Het Westeraam is een school voor vmbo waar leerlingen een opleiding krijgen die goed aansluit op het vervolgonderwijs. Wij werken nauw samen met roc Rijn IJssel en AOC Helicon. De betrokkenheid van leerlingen bij de maatschappelijke ontwikkeling wordt gestimuleerd. Wij zijn een school waar aandacht is voor het individu en waar leerlingen verantwoordelijkheden krijgen.Het Westeraam is een bijzondere samenwerkingsschool met een streekfunctie, waar de bedrijven en instellingen in de Gemeente Overbetuwe een bijzondere plaats innemen.

Welkom op de website van Het Westeraam

Actueel
IIP certificering

Lees de bericht goed door ...

Is er bij jou thuis iemand ziek?

Agenda
Afnamemoment Rekentoets 2F
Afnamemoment Rekentoets 2ER

Publicatie rooster tentamenweek

Leerjaar 1 en 2

Tentamenweek 4

Leerjaar 3

Uitslag CSE en CSPE

Leerjaar 4

Fotoalbum
Click to view album: Gala onderbouw 2014

Het foto album is alleen te bekijken door ouders, leerlingen en personeel van onze school. Om in te loggen moeten zij hun magister account gebruiken.

het Westeraam | Auditorium 6, ELST | Tel. 0481 - 362 930 | E-mail. info@hetwesteraam.nl | Disclaimer | Inloggen ontwerp en realisatie SchoolMaster BV